ARBETSTRÄNING

Vi erbjuder möjligheter att arbeta inom det område som du själv väljer, och kan på så sätt motivera dig och stärka din självkänsla för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi verkar för ett hållbart samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter att utvecklas.

Vi jobbar med alla typer av arbetssökande, också med människor som har utländsk bakgrund och utbildning. Vår personal har breda språkkunskaper och kan möta människor som ännu inte till fullo behärskar det svenska språket. Vi kan förklara hur det svenska samhällssystemet fungerar och ta vara på varje persons förutsättning att hitta sin försörjning eller relevant omskolning /vidareutbildning. Alla som behöver har möjlighet att träna svenska, både konversation och i skrift.

Reparationsverkstad för datorer och elektronik
Vi servar och lagar både hård- och mjukvara. Dessutom har vi möjlighet att
laga mindre elektriska föremål för svagström. Två handledare/instruktörer
arbetar tillsammans med deltagarna. Vi kan ta emot ca 8-10 deltagare.

Cykelverkstad
Vi reparerar trasiga cyklar. I verkstaden finns cyklar i behov av lagning
och uppfräschning som sedan kan säljas eller skänkas bort. Vi erbjuder
cykelservice för allmänheten till självkostnadspris.

Matlagning och bakning
Verksamheten innefattar arbetsuppgifter som: planering av vad som ska
bakas/lagas under veckan, beräkning och inköp av ingredienser och tillagning.

Sömnad och handarbete
Vill du laga dina kläder eller sy upp en
kollektion? Ta med dina idéer till oss.

Marknadsföring
Alla som deltar i förstärkt arbetsträning jos oss får handledning i att
presentera sig själva, sina kunskaper och erfarenheter och anpassa sina CV till aktuella annonser.

Ekologisk odling
Odling både i pallkrage och på odlingslotter. Under tidig vår planerar vi
vilka växter vi ska odla, skaffar fröer och sår, sköter om odlingen och skördar.
Upp till 10 deltagare.

Mer information om våra projekt finns här

Stöd och matchning
Kurser
Projekt

Comments are closed.