HUR STARTAR OCH GENOMFÖR MAN ETT PROJEKT?

Det kan vara en idé om något som behövs i samhället, något som människor behöver eller som underlättar tillvaron. Vi vill skapa ett forum som ger utrymme för att diskutera och komma igång med sådana ting. Alla idéer är välkomna.

Vi går igenom olika sätt att se på begreppet “projekt” och vad som menas med att arbeta med något som är tänkt att ge ett bestämt resultat inom en bestämd tid. Ett så kallat projekt kan vara en uppgift som en grupp utför, och vi diskuterar vad en grupp är, hur en grupp utvecklas och vad gruppens olika dynamiska skiften innebär.

Vi tar fram olika exempel på projekt som har genomförts, som pågår nu eller som kommer att genomföras för att bl a se vilka faktorer det är som avgör hur det går för olika projekt i samhället eller i privata sammanhang, t ex inom det civila samhället.

Vi undersöker frågor om projektformen för att få mer kunskap om dess för- resp nackdelar, om anställningstrygghet, stress och andra faktorer som spelar roll för personer som deltar i projektarbete.

Stöd och matchning
Arbetsträning
Kurser

Comments are closed.